13 Feb 2018

Biomasas pārsūknēšana Liepājas pusē

Vasarā Liepājas pusē UPRENT veica biomasas pārsūknēšanas darbus no lagūnas uz cisternu. Izmantojot Varisco 6E un ģeneratoru, bija iespējams uzpildīt 36 m3 lielo cisternu 15-20 minūšu laikā.