31 Jul 2018

Gruntsūdens līmeņa pazemināšana Rīgas HES drenāžas atjaunošanas būvdarbu laikā.

Gruntsūdens līmeņa pazemināšana Rīgas HES drenāžas atjaunošanas būvdarbu laikā.