Projekti

UPRENT ir uzticams partneris dažādos sūknēšanas darbos. Uzkrātā pieredze, zināšanas un plašais augstākās kvalitātes aprīkojuma piedāvājums ļauj efektīvi realizēt sarežģītus sūknēšanas darbus. Izvērtējot projekta specifiku, mēs iesakām labāko sūknēšanas risinājumu, nodrošinām piegādi uz objektu, sūknēšanas sistēmas uzstādīšanu un tehnisko apkopi.

Gruntsūdens līmeņa pazemināšana

Klientam “Valkas meliorācija” realizējot projektu: Plūdu un krasta erozijas risku apdraudējuma novēršana Ādažu novadā, sūkņu stacijas izbūves laikā vairākos līmeņos tika nodrošināta gruntsūdens pazemināšana. 

Gaujas–Daugavas kanāla rekonstrukcija

Klientam “Igate” realizējot projektu Gaujas–Daugavas kanāla rekonstrukcijas darbi, projekta laikā tiek tīrīts kanāls un nostiprināti krasti. 

Kanalizācijas pārsūknēšana Liepājā, Zemnieku ielā

Avārija SIA "Liepājas ūdens" kanalizācijas tīklā Zemnieku ielā. Pagaidu kanalizācijas pārsūknēšana remontdarbu laikā.

Apakšstacijas STĪPNIEKI izbūve

Pieprasījums tika definēts sekojoši – garantēt gruntsūdens pazemināšanu būvbedrei 0 cikla darbu posmam.

Kanalizācijas nosēdumu tvertnes tīrīšana

Uprent tika pieaicināta veikt kanalizācijas nosēdumu tvertnes tīrīšanu. Projekts tika veikts 2017.gadā. Bija nepieciešams iztīrīt nogulšņu apjomu 60–80 m3. Nogulsnes – smiltis, dūņas, sadzīves atkritumu daļas. Pārsūknēšanas attālums – līdz 180 metriem.

Gruntsūdens pazemināšana benzīntankā

Pieprasījums tika definēts sekojoši – garantēt gruntsūdens pazemināšanu būvbedrei.

Kórnik HYDRO-MARKO

Veicot restaurācijas darbus nozīmīgākajā sūknēšanas stacijā apriņķī, ģenerāluzņēmējam bija jānodrošina nemainīga kanalizācijas sistēmas funkcionalitāte, paralēli veicot sarežģītus pārbūves procesus 11 m dziļā tehniskajā telpā. Limitētās pieejas dēļ, inženiertehnisko risinājumu apjoms bija ierobežots. Kā viens no labākajiem risinājumiem, tika definēts – šķidruma uzsūkšana līdz akumulācijas tvertnei ar vakuuma palīdzību, tālāk to pārvietojot ar kanalizācijas sūkņu palīdzību.

Procesu šķidruma piegāde dabasgāzes ieguves projekta ietvaros

Lai nodrošinātu vienmērīgu un pastāvīgu procesa darbību dabasgāzes ieguves laikā, klientam bija nepieciešami uzticami un droši risinājumi. Ņemot vērā iesaistīto pušu apjomīgās investīcijas, dīkstāves, nedz kļūdas klātbūtne netika pieļaujama. Sākotnējā uzdevumā tika definēts izbūvēt un uzraudzīt 500 m garu cauruļvadu, piegādājot šķidrumu 7 m pacēlumā. Lai sasniegtu pilnvērtīgu dzesēšanas funkciju, šķidrums tika dozēts ar ķimikālijām un saistvielām, kuras sūknim jāspēj pārvietot, neietekmējot tā ražību.

KANALIZĀCIJAS PĀRSŪKNĒŠANA BJALISTOKĀ, JARZEBINOVAS/GAJOVAS IELU POSMOS

Vienā no projekta posmiem “Tīklu un sūknēšanas staciju renovācija Gajovas un Jarzebinovas ielās”, kas tika īstenots 2018. gada jūlijā, Terkan tika sniegts pakalpojums, kas ietver visaptverošu pagaidu kanalizācijas pārsūknēšanu remontdarbu laikā.

BYPASS BUDIMEX BIAŁYSTOK

Ņepodlegloši [Niepodległości] maršruta izbūvē pie Bialistokas [Białystok] pasūtītājam bija nepieciešams efektīvs pagaidu risinājums noplūdes un kanalizācijas ūdeņu pārsūknēšanai jauna kanalizācijas cauruļvada izbūves laikā. Pasūtījuma ietvaros uzņēmumam "UPRENT" bija nepieciešams pielietot risinājumus ar dažādām veiktspējām un padeves garumiem. Pasūtījuma ietvaros tāpat bija nepieciešams nodrošināt rezerves aprīkojumu, 24/7 uzraudzību un degvielas uzpildi.

KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS RENOVĀCIJA

Kanalizācijas sūkņu stacijas renovācija Velkopolskijas [Wielkopolskie] vojevodistē tika veikta 2017. gadā. Darbu ietvaros uzņēmums "Uprent" uzņēmās atbildību par pagaidu kanalizācijas pārsūknēšanas darbiem. Saskaņā ar pasūtījumu, renovācijas periodā bija nepieciešams nodrošināt esošās sūkņu stacijas kanālu apvedceļu izbūvi, kā arī izbūvēt maiņas kanalizācijas sūkņu stacijas sistēmu un veikt tās pieslēgumu pie pastāvošās sistēmas. Notekūdeņu pārsūknēšanas distance veidoja posmu aptuveni 1 km garumā.

CENTRĀLĀS SŪKŅUSTACIJAS REMONTDARBI

Darbi īstenoti investīciju projekta izpildes ietvaros. Aprīkojuma un inženiertehnisko iekārtu izbūve "Sadyba" kanāla sūkņustacijā neapmierinošās gaisa kvalitātes uzlabošanai. Uzņēmums "UPRENT" laika periodā no 2018. gada 15. janvāra līdz 21. martam uzņēmumam "HUSAR", Sp z o.o. sniedza pakalpojumu klāstu, kura ietvaros tika veikti visaptveroši kanālu apvedceļa izbūves darbi, tāpat tika nodrošināts slapjā tipa sūkņustacijas kameru daļas remonts.

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas renovācijas projekts

Grunstūdens līmeņa pazemināšana augstsprieguma elektrolīnijas izbūvei

Gruntsūdens pazemināšana 250 būvbedrēs elektrolīnijas stabu pamatu izbūvei 140 km garumā.  

Kanalizācijas pārsūknēšana Rīgā

Kanalizācijas kolektora posma renovācijas darbi

Pilsētas maģistrālā kanalizācijas kolektora renovācija Tallinā

Pagaidu līnijas izbūve kanalizācijas līnijas renovācijas darbos Tallinā, Igaunijā.

Prāmja glābšanas darbi

Noslīkuša kuģa glābšanas darbi Tallinā, Igaunijā

Strāvas pagaidu risinājumi festivālā “Staro Riga 2016”

Pagaidu strāvas risinājumi pilsētvidē gaismas festivālā "Staro Rīga 2016".

Strāvas pagaidu risinājumi festivāla „KUBANA”

Skatuves skaņas, gaismas un video aprīkojuma nodrošināšana ar elektroenerģiju

Koksnes hidrotermiskās apstrādes baseina tīrīšana

Ģenerālā hidrotermiskās apstrādes baseinu tīrīšana.

Bagarēšanas darbi Rīgā

Bagarēšanas darbi karjerā Getliņos

BAS Daugavgrīva

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas rekonstrukcijas darbi, kanalizācijas pārsūknēšana

Biomasas pārsūknēšana biogāzes ražotnē

Biomasas pārsūknēšana biogāzes ražotnē sūknēšanas speciālistu uzraudzībā